Sunday, April 26, 2009

Berapa banyak bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab?

Soalan menarik.

Satu petikan dari Tafsir Al Mishbah, Surah an-Nas (114), ayat 6.

"Kata al-jinnah adalah jamak dari kata jinni. Ditandai dengan huruf ta' untuk menunjukkan jamak muannats. Kata jinn terambil dari kata janana yang bererti tertutup atau tidak kelihatan. Anak yang masih dalam kandungan dinamai janin kerana ia tidak kelihatan. Hutan yang tebal dinamai jannah kerana pandangan tidak dapat menembusinya. Majnun adalah orang yang gila atau tertutup akalnya. Jin dinamai demikian kerana ia adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dengan mata."
Teringat soalan seorang imam beberapa ketika dulu, setinggi manakah nilai bahasa Melayu hari ini kalau tiada bahasa Arab dan Islam.

No comments: